Publicerad i Livet

Lite som en mardröm

Vart ska jag börja? Haft en kaotisk vecka rent känslomässigt och privat. Men skolan har fungerat bra. Har gjort bukett i konstruktion, super kul! Delar med mig av det längre ner i inlägget….

Annars så har det inte hänt så mycket, eller jo det har det, men jag kommer inte skriva om det här. Det är för privat och jag vill inte trampa någon på tårna.

Det är söndag och rutinerna fortsätter, hårtvätt och tvätta. Ledig dag imorgon så ska passa på att göra matlådor och diska 🙂 Eventuellt baka lite kakor.

Ett tråkigt inlägg, men får så mycket skit om jag skriver ut saker jag vill rensa ur mitt system, så de fick bli såhär.

Konstruktionen jag skapade till min bukett
Resultatet: bukett i konstruktion

/Liljekonvaljens Kammare

Publicerad i Livet

Livet är en bergochdalbana

Jag har haft det svårt, saker går inte alltid som man vill. Men det är dags att fortsätta och låta mig själv läka.

Vissa nätter kan jag inte sova och mitt sinne går som en slinga… och det är svårt att äta. Jag känner mig inte hungrig alls. Men jag gör mitt bästa och äter ändå.

Jag försöker göra saker som gör mig glad, men även det är svårt. Imorgon har jag en tid hos min terapeut. Känns skönt att prata och få hjälp att hantera mina problem.

/Liljekonvaljens Kammare

Publicerad i Livet

Frågor om mobil användning..

1. Hur mycket använder du ring-funktionen på din telefon?

Jag avskyr att prata i telefon, men gör det ofta med min familj som jag känner mig trygg med. Annars undviker jag det.

2. Vad är ditt längsta telefonsamtal med någon?

Mitt längsta telefonsamtal måste ha varit när jag pratade med min Amanda för ett tag sen, tror vi pratade i 2 timmar i sträck.

3. Hur mycket tid spenderade du i telefon som tonåring?

Mobilerna blev ju mer poppis när jag var tonåring, men det var inte förens på gymnasiet som det blev mer avancerat. Använde bara mobilen till att sms:a och ringa på… fanns inte andra funktioner direkt.

4. Är ljudet normalt på eller av?

Av någon anledning så har jag nästan alltid ljudet avstängt. I skolan är det naturligt för att inte störa undervisningen, men måste bli bättre på att ha ljudet på så jag hör när någon försöker kontakta mig. På nätterna har jag inställning att ljudet är av och endast samtal från favoriter går igenom. DVS Mina föräldrar och syskon.

5. När spenderar du mest tid med att använda telefonen?

När jag sitter framför TV:n eller när jag har rast. Fastnar framför sociala medier eller spel. Är rätt nördig när de gäller spel. Lr periodvis. Blir beroende av ett spel och spelar de så fort jag har chansen, kan gå upp typ 5-10 nivåer på en dag…..Insett hur beroende jag är av min telefon. Har bestämt mig för att göra en förändring med det!

Tänkte nog försöka mig på att göra ett inlägg om sociala medier senare också, men behöver verkligen brainstorma först. Men håll era ögon öppna för snart kommer det!

/Liljekonvaljens Kammare

Publicerad i English

Having ADHD is a disability that affects everyone differently.
I am affected in my everyday life in many different ways.

Thought to write a bit about the diagnosis and various characteristics etc..ADHD often means that a person is inattentive and has difficulty regulating their activity level and controlling their impulses…. It can be extra difficult to pay attention if you do not find the topic interesting, and may then have to force yourself to stay focused. It is difficult to turn off things that happen around you, you are disturbed by small things around you. Weak sounds, a movement or things like that. It takes all the focus from what you really have to do.

People with ADHD often find it difficult to be still and have to put in a lot of effort to do so. Which takes extra energy, in addition, it can be difficult to maintain an even energy level during the day and many often run out after a day at school or work that they are completely exhausted when they get home. It is easy to slip into daydreams and other thoughts very easily even during a conversation with another person, it is not because you are uninterested but because there are so many thoughts going on while you can not turn off for the moment. Everything spins constantly, all impressions both in sight and sound get stuck in a kind of vortex of eternity.

The mood often sways very quickly and it is often difficult to regulate emotions such as anger and disappointment. You take it very hard. Many people have difficulties with working memory, ie keeping and using a certain amount of information for a shorter period of time. This often makes many tasks difficult to complete.

One thing that is difficult for me is, among other things, numbers and mathematics. I do not make it work at all. Which makes me frustrated and sad that leads to an outbreak.

In women / girls, the symptoms are slightly different than in boys / men, girls are usually a little more introverted, which makes it more difficult for the environment to detect or react to something being ”wrong”. So many women get their diagnosis in adulthood when you yourself feel that something is not right…

One thing that is very difficult with ADHD is just getting to that with sleep. To get to bed, relax and sleep well at night. Which means that you are not rested when you wake up and the attention deteriorates during the day.

There is so much more to write about in this topic, but take them further… I think it is incredibly important to highlight this topic and talk about it.

That it is a disability that affects many people’s everyday lives. It’s not an invention to excuse people’s behavior, it’s a diagnosis just like diabetes. Something you have all your life, nothing you have chosen.

/Liljekonvaljens Kammare

Publicerad i ADHD

ADHD

Att ha adhd är en funktionsnedsättning som påverkar alla olika.

Jag blir påverkad i min vardag på många olika sätt.

Tänkte skriva lite om diagnosen och olika kännetecken mm..

ADHD innebär ofta att en person är ouppmärksam och har svårt att reglera sin aktivitetsnivå samt kontrollera sin impulser…. Man kan ha extra svårt att vara uppmärksam om man inte finner ämnet intressant, och kan då behöva tvinga sig själv att hålla fokus.
Det är svårt att stänga av saker som händer runt omkring en, man blir störd av småsaker runt omkring. Svaga ljud, en rörelse eller liknande. Det tar allt fokus från det man egentligen ska göra.

Personer med ADHD har ofta svårt att vara stilla och får anstränga sig mycket för att göra de. Vilket tar extra mycket energi, dessutom så kan det vara svårt att hålla en jämn energinivå under dagen och många blir ofta så slut efter en dag i skolan eller på jobbet att de är helt utmattade när de kommer hem. Det är lätt att glida in i dagdrömmar och andra tankar väldigt lätt även under en konversation med någon annan person, det är inte för att man är ointresserad utan för att det är så många tankar på gång samtidigt som man inte kan stänga av för stunden. Allt snurrar konstant, alla intryck både i syn och ljud fastnar i en sorts evighets virvel.

Humöret svajar ofta väldigt fort och man har ofta svårt att reglera känslor som ilska och besvikelse. Man tar det väldigt hårt. Många har svårigheter med arbetsminnet, dvs att hålla kvar och använda en viss mängd information under en kortare tid. Det gör ofta att många uppgifter blir svåra att klara och genomföra. En sådan sak som är svår för mig är bland annat siffror och matematik. Jag får det inte att fungera alls. Vilket gör mig frustrerad och ledsen som leder till ett utbrott.

Hos kvinnor/tjejer är symptomen något annorlunda än för killar/män, tjejer är oftast lite mer inåtvända, vilket gör det svårare för omgivningen att upptäcka eller reagera på att något kan vara ”fel”. Så många kvinnor får sin diagnos i vuxen ålder när man själv känner att det är något som inte står rätt till…

En sak som är väldigt jobbigt med ADHD är just att få till det där med sömnen. Att komma till sängs och varva ner samt sova bra på natten. Vilket gör att man inte är utvilad när man vaknar och uppmärksamheten försämras under dagen. Det finns sån mycket mer att skriva om i detta ämne, men tar de längre fram…

Tycker det är otroligt viktigt att lyfta detta ämne och prata om det. Att det är en funktionsnedsättning som påverkar mångas vardag. Det är inget påhitt för att ursäkta människors beteende, det är en diagnos precis som diabetes. Något du har hela livet, inget du valt.

/Liljekonvaljens Kammare